Scroll om meer te lezen
woningen Verzetsheldenbuurt Goes
  • Type: Nieuwbouw
  • Opdrachtgever: Beveland Wonen
  • Ontwerp: 2019
  • Realisatie: 2021 - 23
  • Aannemer: Bouwbedrijf Rijk

In 2019 werd buroSALT gevraagd om voor Marsaki / Beveland Wonen huurwoningen voor de Verzetsheldenbuurt te Goes te ontwerpen. De wens van de opdrachtgever was om in plaats van de bestaande, verouderde huurwoningen, nieuwe duurzame woningen te bouwen in drie verschillende types. De toekomstige bewoners werden actief bij het ontwerpproces betrokken d.m.v. klankbordgroepen. Het bouwplan omvat vier straten en elke straat heeft een iets afwijkende kleurvorm. Door te spelen met verschillende kaders rondom kozijnen en deuren ontstaat een gevarieerd straatbeeld waar individuele woningen of woonblokken duidelijk worden onderscheiden.

"Duurzaam wonen in de Goese Verzetsheldenbuurt"

De woningen zijn duurzaam uitgevoerd, het zijn nul op de meter woningen, met een extra hoge Rc waarde voor gevels en daken. Bij de installaties is voorzien in warmteterugwinning en zonnepanelen. Qua materialen is er zoveel mogelijk rekening gehouden met circulair bouwen. De gevels zijn uitgevoerd in houtskeletbouw, houten kozijnen en de gevels zijn van minerale steenstrips. Deze kunnen, indien nodig, in de toekomst eenvoudig worden verwijderd en vervangen. Per straat wordt er iets gevarieeerd in het mengsel van de steenstrips voor een herkenning per straat.

In 2021 heeft SALT hier nog in de volgende fase koopwoningen voor ontwikkeld die in hetzelfde duurzame systeem zijn ontworpen en ontwikkeld. 

 

 

 

© 2024 all rights reserved / website by iszo+