Scroll om meer te lezen
FL14016
  • Type: Prijsvraag
  • Opdrachtgever: Particulier
  • Ontwerp: 2014

Voor dit ontwerp is beweging en de continue invloed van eb en vloed,  zon,  water  en wind de inspiratiebron geweest voor een vloeiend doorlopende hoofdvorm. The Flow is een paviljoen maar het unieke is dat het ook geheel  één is met zijn omgeving. Het paviljoen rijst op uit het landschap als ware het een continue stroom. De connectie met het strand en zijn omgeving wordt gevormd door een uit het zand oprijzende beloopbare helling die overgaat in het dak van het paviljoen. Deze vorm loopt continue door en omarmt in een vloeiende stromende beweging een grotendeels besloten terras/plein dat daardoor tegelijk als een centrale binnenruimte wordt ervaren. Het terras krijgt hierdoor naast een bescherming tegen de wind tevens een uniek intiem karakter wat niet voorkomt bij de traditionele strandpaviljoens.
 

"Stroming is beweging"

Dit strandpaviljoen is anders dan het traditionele strandpaviljoen zoals wij dat kennen. De functie van het gebouw is, naast een horecagelegenheid, vooral ook gericht op groepsarrangementen, sport en spel, compleet facilitair aan de al bestaande functies op het strand. Voor sport teams en groepen is het gebouw optimaal ingericht met functies zoals een shop, instructiegelegenheid, multifunctioneel café  en was- en kleedruimtes. Ondanks dat het horecadeel en de shop voor de organisatie van de sporters zijn gescheiden, vormen deze functies tezamen een twee-eenheid. Vernieuwend is dat alle functies samen tot een, voor een strandpaviljoen, unieke vorm zijn samengesmolten en ook werken als een geheel.

prijsvraag 2e prijs

© 2024 all rights reserved / website by iszo+