Scroll om meer te lezen
EV 22048

Als Zeeuws buro zijn we bekend met deze locatie, het is gelegen in een bijzonder mooi wandelgebied waar bos, duin, strand en zee elkaar ontmoeten. Voor deze scope zijn wij eerst wat verder uit gaan zoomen om de locatie in zijn omgeving te bestuderen. De locatie van Evides Haamstede zou een mooi rustpunt kunnen zijn in het wandelgebied. Vanaf parkeerplaats “Het Groene Duin” zou dit een mooie eerste stop kunnen zijn, waar men tevens geïnformeerd kan worden over het bedrijf Evides en het proces op deze locatie. Er is immers een bijzonder proces aan de gang. Het waterzuiverings- en onthardingsproces hebben we daarom ook als inspiratiebron genomen voor het ontwerp van de nieuwbouw en de landschappelijke invulling.

"Wat je kunt leren van Water"

In ons ontwerp hebben we gebouw en landschap op harmonieuze wijze op elkaar afgestemd. Het ontwerp bestaat uit harde betonachtige verticale vlakken met daartussen een groene landschappelijke invulling. De vlakken bouwen op van laag naar hoog, als een soort cascades. Ook bouwen ze op van klein naar steeds groter, eerst zijn het losse elementen in het landschap en uiteindelijk vormen ze het gebouw. De vlakken zijn schijven die uit de grond steken, waardoor de gelaagdheid van de bodemopbouw van het duinlandschap zichtbaar wordt, een subtiele verwijzing naar duinfiltratie. Tussen deze schijven door glooit het landschap naar boven tot op het (laagste) dak van het nieuwe onthardingsgebouw. Het gebouw en de landschappelijke invulling zijn dusdanig vormgegeven dat zij tevens als afbakening van het terrein dienen. Wie benieuwd is kan doorlopen tot op het dak en van daaruit het terrein bekijken zonder het te betreden. Het terrein wordt aan de voorzijde niet meer door een hekwerk afgesloten, visueel is er geen hekwerk waarneembaar.

In het ontwerp is er zowel op, aan en rond het gebouw ontworpen met dezelfde materialen, zodat landschap en gebouw in elkaar overlopen. Door het ontwerp ontstaat er synergie in gebouw, landschap, de dieren en omgeving. In/op het gebouw is er de mogelijkheid voor planten om te groeien, dieren om te nestelen (in bijv. nestkasten en insectenhotels), kortom het gebouw is een met zijn omgeving. Voor de materialisering van de vlakken is onze inspiratiebron “rammed-earth” (stampleem), hierin is een mooie gelaagdheid zichtbaar in aardse tinten. Tussen de betonnen, bruine, gelaagde vlakken in zijn, ten plaatse van het gebouw, op de zuidzijde groene wanden en daken voorzien. Op de noordelijke zijde zijn de gevels op enkele plaatsen ingevuld met translucent beton. Hierdoor kan er wel daglicht naar binnen treden, maar ramen wassen is niet benodigd. De translucente wanden hebben nog een dubbelfunctie, ze kunnen dienen als groot informatiebord. Met behulp van verlichting en schaduwwerking kunnen grote afbeeldingen zichtbaar gemaakt worden op de wanden. Beelden die het proces van waterzuivering en -ontharding tonen.

Het is een unieke plek op de rand van het duinlandschap met omliggende bomen. Een bijzondere plek die landschap, gebouw en functionaliteit kunnen bundelen tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek of rustpunt. Een duurzaam, functioneel gebouw met een robuuste en stoere uitstraling, iets wat perfect past bij het landschap op deze locatie. Daarnaast is het een plek waar jong en oud iets kunnen leren over het proces van waterzuivering en ontharding, maar ook over het landschap en de aanwezige dier- en plantensoorten. Door de bezoeker een beetje te sturen en langzaam de plek te laten ontdekken, opent het terrein en gebouw zich langzaam. Je begint via de cascades langzaam aan een ontdekkingstocht, de route gaat langzaam omhoog en bovenaan heb je uitzicht op het achterliggende terrein en de bijzondere omgeving waarbij je de plek nog beter ervaart. Door het hoogteverschil is het ook de ideale plaats om voor de jongste bezoekers een educatief waterspeelobject te voorzien. Zand en water is toch voor vrijwel elk kind het leukste om mee te spelen en kliederen.

Prijsvraag : 2e plaats 

© 2024 all rights reserved / website by iszo+